Vergoedingen voor Loopfiets

Vergelijk nu
Loopfiets

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Loopfietsindien er sprake is van een medische indicatie