Vergoedingen voor Longvibrator

Vergelijk nu
Longvibrator

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Longvibratorindien er sprake is van een medische indicatie