Vergoedingen voor Logopedie

Vergelijk nu
Logopedie

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Logopedie