Vergoedingen voor Laxeermiddelen

Vergelijk nu
Laxeermiddelen

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Laxeermiddelenindien er sprake is van een chronische aandoening, conform maximaal vergoedingslimiet Geneesmiddel Vergoeding Systeem (GVS) (eerste 15 dagen voor eigen rekening)