Vergoedingen voor Ketenzorg voor Diabetes Mellitus type 2

Vergelijk nu
Ketenzorg voor Diabetes Mellitus type 2
Ketenzorg voor Diabetes Mellitus type 2 houdt zich bezig met de diagnose, behandeling en controle van diabetes mellitus type 2 patiënten. Deze patiënten hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en problemen met de nieren, ogen en voeten. Het team dat de zorg voor deze patiënten aanbiedt en daarmee de complicaties proberen te voorkomen of uitstellen, bestaat uit verschillende zorgverleners die hiervoor zijn opgeleid. Enkele zorgverleners die onderdeel zijn van de ketenzorg zijn de huisarts, diëtist en bijvoorbeeld de diabetesverpleegkundige. In eerste instantie vinden er oriënterende gesprekken plaats waarbij doelen bepaald worden en worden er onderwerpen besproken zoals bijvoorbeeld uitslagen van bloedonderzoeken, mogelijke therapieën en bijvoorbeeld het dagelijks leven met diabetes mellitus type 2. Uiteraard wordt er ook gekeken naar de leefgewoonten van de patiënt zoals beweging (sporten), alcohol gebruik en eetgewoontes. Daarnaast doet het team van ketenzorg jaarlijks metingen van bijvoorbeeld cholesterol, nieren en ogen.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Ketenzorg voor Diabetes Mellitus type 2