Vergoedingen voor Keizersnede

Vergelijk nu
Keizersnede

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt voor Keizersnedeindien er sprake is van een medische indicatie