Vergoedingen voor Kappenbrillen

Vergelijk nu
Kappenbrillen

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Kappenbrillenmet een eigen bijdrage van € 111,-, indien er sprake is van een medische indicatie