Vergoedingen voor Injectiespuiten

Vergelijk nu
Injectiespuiten

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Injectiespuitenindien er sprake is van een medische indicatie