Vergoedingen voor Injectiepennen

Vergelijk nu
Injectiepennen

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Injectiepennenindien er sprake is van een medische indicatie