Vergoedingen voor Incontinentie-absorptiemateriaal

Vergelijk nu
Incontinentie-absorptiemateriaal

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Incontinentie-absorptiemateriaalindien er sprake is van een medische indicatie