Vergoedingen voor Hulphonden

Vergelijk nu
Hulphonden

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt tot maximaal € 1080,- voor Hulphondenindien er sprake is van een medische indicatie