Vergoedingen voor Hoorzorg

Vergelijk nu
Hoorzorg

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Hoorzorgindien er sprake is van een medische indicatie