Vergoedingen voor Helikoptervervoer

Vergelijk nu
Helikoptervervoer
Helikoptervervoer is medisch noodzakelijk vervoer wat door een traumahelikopter wordt verzorgd. Vervoer door een traumahelikopter wordt enkel uitgevoerd indien er significante tijdswinst wordt behaald. Het helikoptervervoer vanaf de Waddeneilanden naar de ziekenhuizen wordt verzorgd door de reddingseenheid van de koninklijke luchtmacht genaamd Search and Rescue.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Helikoptervervoerindien er sprake is van een medische indicatie