Vergoedingen voor Gezichtsprothese

Vergelijk nu
Gezichtsprothese

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Gezichtsprotheseindien er sprake is van een medische indicatie