Vergoedingen voor Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg

Vergelijk nu
Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg
Bij Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg worden patiënten behandeld met risicovolle en complexe stoornissen, waarbij door generalistische basis GGZ is aangegeven dat gespecialiseerde gezondheidszorg nodig is. Vaak worden bij de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg de patiënten behandeld door een team van behandelaars met verschillende specialisaties. Een team van de Gespecialiseerde Geestelijke gezondheidszorg kan dus bijvoorbeeld bestaan uit psychotherapeuten, psychiaters en bijvoorbeeld klinisch psychologen. Bij kinderen tot 18 jaar zitten er bijvoorbeeld dan orthopedagogen en bijvoorbeeld jeugdpsychologen in het team.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorgna verwijzing huisarts/medisch specialist