Vergoedingen voor Gelaatsprothese

Vergelijk nu
Gelaatsprothese

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Gelaatsprotheseindien er sprake is van een medische indicatie