Vergoedingen voor Erfelijkheidsonderzoek

Vergelijk nu
Erfelijkheidsonderzoek
Tijdens een erfelijkheidsonderzoek wordt onderzocht of een afwijking of ziekte bij een familielid of jezelf genetisch bepaald is en/of erfelijk is. Vaak wordt dit onderzoek gedaan door de afdeling Genetica. Naast het erfelijkheidsonderzoek wordt er vaak ook voorlichting geven omtrent erfelijkheid.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Erfelijkheidsonderzoekna verwijzing huisarts/medisch specialist