Vergoedingen voor Eetapparaten

Vergelijk nu
Eetapparaten

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Eetapparatenindien er sprake is van een medische indicatie