Vergoedingen voor Eenvoudige optische hulpmiddelen

Vergelijk nu
Eenvoudige optische hulpmiddelen

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Eenvoudige optische hulpmiddelenindien er sprake is van een medische indicatie