Vergoedingen voor Dyslexie Behandeling

Vergelijk nu
Dyslexie Behandeling
Bij dyslexiebehandeling is het de bedoeling de functionele geletterdheid op het lees en schrijfvaardigheidsniveau te krijgen wat past bij de leeftijd van de patiënt. Een dyslexiedeskundige stelt een behandelplan op wat past bij de omstandigheden van de patiënt. Dit plan is voor elke patiënt verschillend en afhankelijk van verschillende factoren zoals de ernst van de dyslexie en de mogelijkheden van bijvoorbeeld ouders en kind. Deze factoren zijn vaak ook van groot belang voor de duur van de dyslexiebehandeling.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt geen Dyslexie Behandeling

Vergoeding aanvullende zorgverzekeringen

 • AV Comfort
  75% tot maximaal €320,-
  € 43,40
 • AV Comfort Extra
  75% tot maximaal €320,-
  € 75,85
 • AV-GeZZin
  75% tot maximaal €320,-
  € 42,61