Vergoedingen voor Drempelhulp

Vergelijk nu
Drempelhulp

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Drempelhulpindien er sprake is van een medische indicatie