Vergoedingen voor Diarree medicatie

Vergelijk nu
Diarree medicatie

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Diarree medicatieindien er sprake is van een chronische aandoening, conform maximaal vergoedingslimiet Geneesmiddel Vergoeding Systeem (GVS) (eerste 15 dagen voor eigen rekening)