Vergoedingen voor Daisy Programmatuur

Vergelijk nu
Daisy Programmatuur

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Daisy Programmatuurindien er sprake is van een medische indicatie