Vergoedingen voor CPAP Apparatuur

Vergelijk nu
CPAP Apparatuur

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor CPAP Apparatuurindien er sprake is van een medische indicatie