Vergoedingen voor Corsetten

Vergelijk nu
Corsetten

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Corsettenindien er sprake is van een medische indicatie