Vergoedingen voor Contributie sportschool (fitness)

Vergelijk nu
Contributie sportschool (fitness)

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt geen Contributie sportschool (fitness)

Vergoeding aanvullende zorgverzekeringen

 • AV Basis
  maximaal €25,-
  € 10,72
 • AV Uitgebreid
  maximaal €25,-
  € 25,68
 • AV Totaal
  maximaal €25,-
  € 58,73
 • Aanvullend Top
  maximaal €25,-
  € 89,61
 • ZorgBeter
  9 Behandelingen
  € 9,95
 • Aanvullend 1
  maximaal €25,-
  € 14,95
 • Aanvullend 3
  maximaal €25,-
  € 59,95
 • Primair
  maximaal €25,-
  € 8,90
 • Royaal
  maximaal €25,-
  € 13,90
 • Excellent
  maximaal €25,-
  € 59,90
 • AV-GeZZin
  100% tot maximaal €50,- (Vergoeding lidmaatschap sportvereniging tot 18 jaar. De sportvereniging moet aangesloten zijn bij NOC*NSF of gecontracteerde sportverenigingen en instellingen.)
  € 42,61