Vergoedingen voor Computerprogrammatuur

Vergelijk nu
Computerprogrammatuur

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Computerprogrammatuurindien er sprake is van een medische indicatie (igv. motorische handicap, doof- of blindheid)