Vergoedingen voor Computer

Vergelijk nu
Computer

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Computerindien er sprake is van een medische indicatie (igv. motorische handicap, doof- of blindheid)