Vergoedingen voor Cholesterolverlagende middelen

Vergelijk nu
Cholesterolverlagende middelen

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Cholesterolverlagende middelenconform maximaal vergoedingslimiet Geneesmiddel Vergoeding Systeem (GVS) (Simvastatine, Pravastatine, Atorvastatine, Fluvastatine)