Vergoedingen voor Catheters met blaasspoelvloeistoffen

Vergelijk nu
Catheters met blaasspoelvloeistoffen

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Catheters met blaasspoelvloeistoffenindien er sprake is van een medische indicatie