Vergoedingen voor Caissonziekte

Vergelijk nu
Caissonziekte

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Caissonziekteindien er sprake is van een medische indicatie