Vergoedingen voor Borstvoedingscursus

Vergelijk nu
Borstvoedingscursus

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt geen Borstvoedingscursus

Vergoeding aanvullende zorgverzekeringen

 • Gezinsplanning
  maximaal €250,- (maximaal combinatie met kraamzorg en verloskunde)
  € 11,50
 • Uitgebreid
  maximaal €200,-
  € 43,61
 • AV-Basis
  maximaal €20,-
  € 10,11
 • AV-Standaard
  maximaal €20,-
  € 16,31
 • AV-Top
  maximaal €20,-
  € 34,46
 • AV-GeZZin
  maximaal €20,-
  € 42,61