Vergoedingen voor Bloeddrukverlagers

Vergelijk nu
Bloeddrukverlagers

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Bloeddrukverlagersconform maximaal vergoedingslimiet Geneesmiddel Vergoeding Systeem (GVS)