Vergoedingen voor Blindentaststok

Vergelijk nu
Blindentaststok

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Blindentaststokper 3 jaar, indien er sprake is van een medische indicatie