Vergoedingen voor Blindengeleidehond

Vergelijk nu
Blindengeleidehond

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt tot maximaal € 1080,- voor Blindengeleidehondindien er sprake is van een medische indicatie