Vergoedingen voor Bladomslagapparatuur

Vergelijk nu
Bladomslagapparatuur

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Bladomslagapparatuurindien er sprake is van een medische indicatie