Vergoedingen voor Beugelapparatuur

Vergelijk nu
Beugelapparatuur

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Beugelapparatuurindien er sprake is van een medische indicatie