Vergoedingen voor Benzodiapine (slaap- en kalmeringsmiddel)

Vergelijk nu
Benzodiapine (slaap- en kalmeringsmiddel)

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Benzodiapine (slaap- en kalmeringsmiddel)indien er sprake is van een medische indicatie, conform maximaal vergoedingslimiet Geneesmiddel Vergoeding Systeem (GVS) (Bij Epilepsie en Palliatieve sedatie)