Vergoedingen voor Beeldtelefoon

Vergelijk nu
Beeldtelefoon

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Beeldtelefoonindien er sprake is van een medische indicatie