Vergoedingen voor Beeldschermloep

Vergelijk nu
Beeldschermloep

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Beeldschermloepindien er sprake is van een medische indicatie