Vergoedingen voor Bedbeschermende onderleggers

Vergelijk nu
Bedbeschermende onderleggers

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Bedbeschermende onderleggersindien er sprake is van een medische indicatie