Vergoedingen voor Badplank

Vergelijk nu
Badplank

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Badplankindien er sprake is van een medische indicatie