Vergoedingen voor Antistollingsmiddelen

Vergelijk nu
Antistollingsmiddelen

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Antistollingsmiddelenconform maximaal vergoedingslimiet Geneesmiddel Vergoeding Systeem (GVS) (Acenocoumarol, Marcoumar)