Vergoedingen voor Antidepressiva

Vergelijk nu
Antidepressiva

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Antidepressivaconform maximaal vergoedingslimiet Geneesmiddel Vergoeding Systeem (GVS)