Vergoedingen voor Ambulance vervoer

Vergelijk nu
Ambulance vervoer
Ambulance vervoer is medisch noodzakelijk ziekenvervoer wat door een Ambulance wordt verzorgd. Er zijn twee soorten ambulancevervoer:

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Ambulance vervoerindien er sprake is van een medische indicatie