Vergoedingen voor Allergie medicatie

Vergelijk nu
Allergie medicatie

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Allergie medicatieindien er sprake is van een chronische aandoening, conform maximaal vergoedingslimiet Geneesmiddel Vergoeding Systeem (GVS) (eerste 15 dagen voor eigen rekening)