Vergoedingen voor Aan- en Uittrekhulp

Vergelijk nu
Aan- en Uittrekhulp

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt 100% van de kosten voor Aan- en Uittrekhulpindien er sprake is van een medische indicatie

Vergoeding aanvullende zorgverzekeringen

  • ZorgZeker 2
    maximaal €250,-
    € 18,98
  • ZorgZeker 3
    maximaal €500,-
    € 31,63